Barokk Templom Szentgotthárd ( 300 m )

Az Magyarország legszebb és legimpozánsabb barokk egyházi építészeti emléke, a Szentgotthárd jelképének számító Ciszterci templom és kolostor épületegyüttese. A klasszikus Habsburg-sárgára festett templom igazán impozáns méretekkel büszkélkedhet, 50 m hosszú, 60 méter magas tornya egy gigantikus 40 mázsás harangot rejt. A főbejárat fölötti díszes homlokzaton az apátságot újraalapító heiligenkreuzi és a szentgotthárdi apátság címere látható. A templom belső terének legértékesebb részei a festészeti munkák, elsősorban a szentgotthárdi csatát ábrázoló kupola freskó, amely Stefan Dorffmeister alkotása. A főoltáron elhelyezett képet Matthias Gusner heiligenkreuzi laikus ciszterci szerzetes festette. Ő készítette a szentélyboltozat és a templomhajó második boltszakaszának mennyezeti freskóját is, ami János próféta látomását örökíti meg. A XVIII. századi rokokó berendezések közül figyelemreméltó az aranyozott szószék, a faragott orgona, valamint a feketére pácolt, intarziás, faragott tölgyfapadok, amelyek Schrezenmayr Gáspár cisztercita fráter munkájának eredményei. A sekrestyefolyosó falában középkori és reneszánsz sírkövek láthatók. Érdemes még szemügyre venni a templom korabeli csillárjait is.